Güvenlik Analizi ve Uyumluluğu Hizmetleri

Güvenlik analizi ve uyumluluğu hizmetleri, bilgi güvenliğini insan, süreç ve teknoloji boyutlarıyla ele alan, ürün bağımsız danışmanlık ve denetim hizmetleri veren birimdir.

Güvenlik analizi hizmetleri, Pinet tarafından tasarlanan metodolojilere göre kurum ve kuruluşların bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu değerlendirerek, nasıl iyileştirilebileceğini değerlendiren hizmetler bütünüdür. Bu hizmetler iki bölümde incelenmelidir.

1. Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

Siber güvenlik operasyon merkezi, kurum ve kuruluşların mevcuttaki uygulanma durumlarını ölçebilmek amacıyla gerçekleştirilen analiz hizmetidir.

2. Etkin Güvenlik Kontrolleri Boşluk Analizi

Etkin güvenlik kontrollerinin organizasyon kapsamında mevcut uygulanma durumunu ölçümlemek amacıyla gerçekleştirilen analiz çalışmasıdır.

Bir konunun çeşitli başarım seviyelerinde ele alınması prensibine dayanan olgunluk modeli yaklaşımı, güvenlik analiz hizmetlerinin temel taşıdır. Güvenlik analiz hizmetleri, Pinet tarafından geliştirilen olgunluk modellerini kullanarak kurum ve kuruluşların mevcut durumlarını belirler ve sonraki olgunluk seviyesine ulaşılması için yapılması gerekenleri içeren yol haritaları üretir.


Uyumluluk Danışmanlık Hizmeti

Uyumluluk danışmanlık hizmetleri, kurum ve kuruluşların bilgi güvenliği konusunda gerek uluslararası standartlar gerekse Türkiye’deki güncel mevzuata uyumluluk sağlamasına yönelik verilen analiz ve danışmanlık hizmetleri bütünüdür.